Liikennekoulu Happy Drivers

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Suosittu 10+10 kokeilu jatkuu 30.6.18 asti.

Julkaistu: 17.04.2018
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Suomen Autokoululiitto ry:n jäsenkouluihin luvan B-luokan ajokortin suorittamisen nykyistä kevyemmällä ja yksinkertaisemmalla opetusmallilla.

PERUSJAKSO TEORIAOPETUS
Perusjakso sisältää autokoulussa vähintään 10 oppituntia à 45 min. Oppitunnit voidaan suorittaa joko luokka- tai virtuaaliopiskeluna. Itseopiskelun määrä on vähintään 10 tuntia. Perusjaksossa itseopiskelu painottuu liikennesääntöjen ja turvallisen ajamisen perusedellytysten opetteluun teoriassa. Itseopiskelumateriaaleja voivat olla mm. oppikirja, tehtävät, opetusvideot, tasotestit, teoriakoeharjoitukset sekä ajotavanseurantalaitteen tulosten arviointi ja sen pohjalta tehdyt itsearvioinnit.

PERUSJAKSO AJO-OPETUS
Ajo-opetusta vähintään 10 ajotuntia à 50 min. Opetuskokonaisuudet on käytävä läpi. Vähimmäisopetusmäärä sisältää vaikeissa olosuhteissa ajamisen opetuksen (1h) ajoharjoitteluradalla, sekä pimeällä ajamisen opetuksen (1h). Kokeilussa ajo-opetuksen osalta pimeällä ajamisen opetus voidaan suorittaa simulaattorilla.

Halvimmallaan koulutuksen voi läpäistä ja ajokortin hankkia 1090 euron hintaan. Lisäksi maksettavaksi tulevat ajokorttilupamaksu 40€, tutkintomaksu 96€ ja ratamaksu 50€. Kokeiluun osallistuvan on suoritettava kuljettajantutkinto 30.6.2019 mennessä. Teoriakokeeseen voi mennä kuukautta ennen ja koulutuksen aloittaa vuoden ennen 18-vuotis synttäreitä. Paikkoja rajoitetusti, VARAA OMASI.Kevyt kuorma-autokortti on nyt mahdollista suorittaa kevyemmin

Julkaistu: 07.03.2018
KOKEILULUPA C1- JA C1E-AJOKORTTILUOKKIIN

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt kokeiluluvan C1- ja C1E-luokkien koulutukseen.

Kokeilussa C1-luokan opetuksessa on vähintään kaksi (2) tuntia teoriaopetusta ja kolme (3) tuntia ajo-opetusta. C1E-luokan opetuksessa on vähintään kolme (3) tuntia teoriaopetusta ja kolme (3) tuntia ajo-opetusta. Kokeilussa oppilaan itseopiskelu korostuu, koska opetusmäärä on vain kolmannes nykyisestä lainsäädännön vaatimasta opetuksesta. Tämä laskee ajokortin suorittamiskustannuksia.

Tarve opetusmäärien pudottamiselle perustuu siihen, että kevyiden kuorma-autokorttien suorittajat toimivat pääasiassa muissa tehtävissä kuin ammattikuljettajien tehtävissä, ja osa koulutuksesta on siten ollut osalle suorittajista tarpeetonta. Uusi kokeilumahdollisuus hyödyttää erityisesti esimerkiksi ratsastus-, matkailu- tai moottoriurheilun harrastajia sekä esimerkiksi talonrakentajia, LVI-asentajia ja sähkömiehiä, jotka tarvitsevat kevyen kuorma-auton ajokortin työvälineitä kuljettaakseen.

Kokeiluun osallistuminen on autokoulun oppilaille vapaaehtoista. Jokainen kokeiluun osallistuva oppilas sitoutuu myös osallistumaan kokeilusta tehtävään tutkimukseen. Kokeiluun osallistuva oppilas suorittaa kokeiluluvassa määritellyt opetusmäärät, jonka jälkeen hänellä on lupa suorittaa kuljettajantutkinto. Oppilaan turvallisuus on kuitenkin kokeilussakin ensisijaista. Viime kädessä liikenneopettajan vastuulla on arvioida se, onko oppilas valmis ajokokeeseen kokeiluluvan opetusmäärillä.

Kokeilu on voimassa 30.6.2018 saakka, mutta kuljettajantutkinto tulee suorittaa vuoden kuluessa eli 30.6.2019 mennessä.Happy Drivers on tilastojen mukaan Kokkolan paras autokoulu

Julkaistu: 18.01.2017
Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämän julkisen tutkintotilaston mukaan Happy Drivers on jälleen laadukkainta opetusta Kokkolan alueella tarjoava autokoulu. Tilastot kaikkien ajokorttiluokkien kokeista julkistetaan kuukausittain osoitteessa http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilastot/tieliikenne/kuljettajantutkinnot.

Alla kooste hyväksyttyjen B-ajokeiden määristä ja ensimmäisellä yrityksellä hyväksytyn B-ajokokeen hyväksymisprosentti. Listattuna Kokkolan alueen autokoulut ja luvut Kokkolan tutkintopaikalta ajalta 1.1.2016-31.12.2016

Autokoulu / hyv. Yhteensä/ hyv. 1. Yrityksellä

Autokoulu Pesola / 29 / 79%
Kälviän liikennekoulu / 27 / 65%
Liikenneopetus Simox / 50 / 61%
Kupilan autokoulu / 6 / 50%
Liikennekoulu Formula / 2 / 0%
JP-liikennekoulu / 158 / 69%
Liikennekoulu SE Drivers / 38 / 65%
Autokoulu Rami / 3 / 67%
Autokoulu Demo / 44 / 70%
Happy Drivers / 237 / 77%
Liikennekoulu Mikkola / 37 / 62%
Opetusluvalla / 224 / 54%